Archive for 山東

純正昭慧沖和真人高君道行碑

純正昭慧沖和真人高君道行碑 在南門外元清宮迤東漫地中 諸路道門元學提舉王道明撰。     壬辰之冬,嘉平既望,濟寧路道錄徐居仁操其師真人高君行狀懇仆於大長春宮寓仙道院,求為碑之。且曰:先師操履堅貞,德業粹異,人所共知,實山東道教儀錶。仙化而安厝者今十有八年,而銘志未有,無以慰諸幽,敢以... 碑記全文請按......

嶧州玄都觀碑記

嶧州玄都觀碑記     建功創業存乎前人之規模,述事繼志繫乎後人之意向。蓋功不建業不創,則無以貽厥後。志不繼事不述,則無以光其前。此固有國有家者所宜為。若乃道家者流,非獨槁其形,灰其心,至於創建繼述之事,亦不可以不致其意。今有能為創建之謀,而復有為繼述之計者,廼中真大師真成子,與夫寧真大師其人也。... 碑記全文請按......

煉真觀碑記

煉真觀碑記[1] 朝列大夫侍御史行御史台事吳衍撰。     有為老氏之言者聶志聰,介縣長者趙潀、王淑謙踵門稽首言曰:先師邵志平,果勇絕人。當金季,為將戍邊,佩金符,部署一軍,能以整暇。其後厭世紛攘,棄家學道於長生劉公之徒山陽李道宣。清修苦節,人所不能堪者,處之怡然。一日,過太山,抵長清之錦川... 碑記全文請按......

瑞雲宮記

瑞雲宮記(略)[1]     佛之數,始於近代。南遷之後,其學直以識心見性為宗,而燒煉服餌、咽內觀想之說毫髮不與焉。老氏所謂為無為、事無事者,其是之謂歟?住持曹之楚邱寶鉉觀有安和子程志泰,本鄧州人,大都長春宮長春真人之高弟。南游至此,遂留居焉。結草庵僅庇風雨,晝夜倚壁堅坐,或數日不食。縣人日加敬禮... 碑記全文請按......

長春真人道行之銘

長春真人道行之銘 元,翰林學士王之綱。     扶桑賓日東海東,三山直與蓬萊通。群仙往來乎其中,長春仙人道業隆。世出不與群仙同,雲衢矯矯如游龍,倏爾徑造昆侖峰。重陽一見禮貌恭,付與真訣開愚矓。潛德上聞達帝聰,安車就征示尊崇。慶會千載不易逢,萬里入覲天九重。敷陳至道皆由衷,默參化育存神功。帝謂... 碑記全文請按......

靈顯觀碑記

靈顯觀碑記[1]     青社之邑有六,壽光縣乃古斟鄩氏之國,漢之平壽縣。唐武德中而廢,貞觀八年復興為縣,今古城是也,隸屬北海郡。五代至於金朝,而屬青州。俗傳曾為光州,非也。其民好勇而有義,崇道而敬佛。東有洱水,西眺臧台,南望劇城,北枕大海。戶口繁盛,地土良沃,至今以為巨邑。城內東南隅,舊有道觀一... 碑記全文請按......

創修通道宮碑

創修通道宮碑 前東嶽廟提點洞真通元大師賜紫金襴魏道明書丹篆,岱麓高又元、男高溶刊。      嘗聞之道與之貌,天與之形,而媸妍小大無偏,斯變化神功莫測也。故聖賢垂科教,度人倫,下及重陽祖師,立全真大教,七真輔翼,四眾依歸,岩谷幽棲之流,市朝應物之者,而臣修崇宮觀,在在有之,況東嶽名山大川,豈... 碑記全文請按......

靈神洞明貞晦真人道行記

靈神洞明貞晦真人道行記(略) 至元十六年,太華山洞元子史志經撰     靈神子姓孫氏,名彬,東牟溝頭人。齊阜昌中遷居邑中,先世稱善門。彬少時決志出家,金泰和間,謁王玉陽於聖水,受名道古,道號靈神子。後往濱都,謁長春子,北游燕薊,乞食煉心。還潯江,侍含光子,修玉清宮於白石山陽[1]。闕樑柱者... 碑記全文請按......

修重陽庵記

修重陽庵記(部分)[1] 茅志宣     軒皇不駕,萬古長夜。元元不出,十方如漆。故不得已開希夷之竅,破杳冥之窟。吐緒餘,出土苴。言不言之教,道可道之經;談穀神之不死,指有物之渾成;晝[ ]下之夜,壽天下之夭。十日爭出,不足以喻其光;九江並注,不足以言其潤。嗚呼!青牛西去,白鹿東升。世乃喪道... 碑記全文請按......

重修磐石上清觀記

重修磐石上清觀記     富貴眾人之所欲也,而達者或不留意。山林達者之所樂也,而眾人所不暇爭之。二者趣捨雖異,其為樂則一也。而獨富貴者常多累,而山林之士怡適自得,愈久而無憂懼。蓋天然之樂,取之而不禁,用之而不竭,又處眾人不爭之地故也。齊之山海為天下冠,而東萊之間,山水形勢,雄深偉麗,又為齊冠,而大... 碑記全文請按......