Archive for f

軒轅黃帝之碑

軒轅黃帝之碑 年份:公元1943 馮玉祥       自有生民以來,萃天地菁華于一身,立萬象儀則于萬世,炳焉與日月爭輝、山河並壽,其惟黃帝乎。     帝姓公孫,生于軒轅之丘,因名軒轅。長于姬水,又以姬為姓。國號有熊,號有熊氏。以土德王,故稱黃帝。帝生而神武,稟質異乎常... 碑記全文請按......

石梯坎建修文昌宮序

石梯坎建修文昌宮序 年份:公元1822 傅宣化       聖天子御極之六年,以文昌宮典禮未備,不足以昭隆重,特旨崇祀文昌帝君。春秋二季,享乙太牢;又增祀文昌帝君先代于後殿,一如關帝廟後殿儀注。于是文昌帝君之祀之重,于天下昭昭矣。帝君雖生于吳,實顯于蜀,光分張宿,神歸紫府。司... 碑記全文請按......

石觀音場創修文昌宮碑記

石觀音場創修文昌宮碑記 年份:公元1818 傅宣化       蓋自聖天子崇儒重道,文教覃敷,而文昌之祠重于學宮,垂為祀典,昭昭矣。說者乃以為祠天上文昌星。夫北斗魁前形如戴筐,是有六星,是為天之六府,此本天上文昌宮也。     蜀七曲山梓潼帝君,降自垣宿,歸神紫府,曆十... 碑記全文請按......

二仙庵碑記

二仙庵碑記 年份:公元1814 方積       夫妙門凝邈,至道之諦難窮;上理虛無,真知之宗莫測。自混元立極,太始開圖,民萌淳悶,政化輒啟。莫知象帝之家,罕造谷神之域。洎赤明肇運,龍漢紀年,秘牒通元,隱書詮奧。寶笈則九華煥彩,靈書則八角垂芒。于是至教函三,道風吹萬。開渾淪之... 碑記全文請按......

神女考

神女考 年份:不詳 范守道       世傳神女事,止據宋玉《高唐賦》為言,謂其為雲為雨,見夢襄王。後人遂以為此山之神姬,若武都山精之流,莫不思一遇之。詞語淫褻,有污仙真。且未知神女助禹治水,大有功於斯世。而巫峽之民,受賜尤多,自當廟祀以報其功者,何可假宋玉賦而比之淫祠之列也... 碑記全文請按......

重修灌口二郎神祠碑

重修灌口二郎神祠碑 年份:公元1540 范時儆       按地志,江水發源岷山,山之下即灌口,此其濫觴也。昔者禹抑洪水,導江而患始息, 然灌溉之利尚未興焉。秦蜀守李冰鑿離堆,然後沃野千里,號稱陸海。考厥成功,實其子二郎以神力佐之也。詩曰:立我蒸民,莫匪爾極。民思其德,神其功... 碑記全文請按......

聖府洞紀行詩序

聖府洞紀行詩序 年份:公元1182 酆檉       壬寅之春,二月既望,予被臺檄,檢視流殍。由米糧趨石門洞,皆賑濟之所也。石門居衆山最高處,盤數大石,鑿為洞府。因石高下,周以屋室。蓋黃冠棲息之所。像無定刻,或仙或釋,或諸鬼神,千百變見,混為一區。有二道士,儀狀甚野,怪而詰之... 碑記全文請按......

陽平鎮泰山府君三郎廟記

陽平鎮泰山府君三郎廟記 年份:公元1091 馮祖軻       武江陽平鎮之東,有廟曰泰山府君三郎之神     崖刻在長慶年月,廟興於唐時     大宋元祐六年,歲在辛未,月居夷則,七日甲子。辰王詔書。   題記:     此據民國《... 碑記全文請按......

崇道觀道藏記

崇道觀道藏記 年份:公元1065 范鎮       太史公論道家之言,而曰:「使人精神專一,動合無形,贍足萬物。指約而易守,事少而功多。」至於為《史記》,則以韓非、申不害與老子同傳,豈非後世多事,必於有為以至於無為乎?班固所志才三十七家、九百九十三篇,而伊尹、太公、辛甲、鬻熊... 碑記全文請按......

江瀆廟醮設廳記

江瀆廟醮設廳記 年份:不詳 馮浩       四瀆以善利,視爵號秩,祀事有國之通制。江發於岷,會於海。廣溉遐浹,地產美厚。惠大固不可負,其為報之禮所,宜重益之。醮門之南,廟貌存焉。廟前臨清池,有島嶼竹樹之勝,紅蕖夏發,水碧四照,為一州之觀。     慶曆乙酉春,樞密學士... 碑記全文請按......