Archive for l

重建關岳廟碑記

重建關岳廟碑記 年份:不詳 廖震       萬源縣之南,距城數十武,有武廟焉。崇祀關壯穆侯,自有清中葉。歷年已久,傾圮頻仍。     民國紀元,改修祀典,追祀岳忠武王,易稱關岳廟。守土者以連年兵燹,時局靡寧,未遑改建。春秋大祭,僅臨時設位而已,邇值南北構兵,摧殘益甚。... 碑記全文請按......

堰功祠磬銘

堰功祠磬銘[1] 年份:公元1909 駱永安       歷朝興衰常有。清乾隆初年2,道師王公來通重建各殿廊及祈嗣宮;栽蓄通山杉柏、香楠、白蠟等樹;置焚獻田三百餘畝。後將廟事交師祖張公來翕,相繼傳宗衍派3,公又置焚田三百餘畝,代代相傳。至宣統元年,勸業道憲來灌勘堰,詣廟面諭道... 碑記全文請按......

常道觀包大煉師碑誌

常道觀包大煉師碑誌 年份:公元1910 李善濟       余寄居青城之明年春,雪初融,閒遊遇仙岩,占望紫氣,見石蓮花燈三座,仿佛若有光。或告余曰:此常道觀包大煉師佳城也。師號震陽,安岳人,于光緒龍馭之年始羽化。余不覺肅然起敬,細詢遺蹤,又罕能道其詳。意者千歲厭世去,而上仙包... 碑記全文請按......

大竹河川主神農藥王三聖廟碑序

大竹河川主神農藥王三聖廟碑序 年份:公元1902 賴嵩山       人生不能無養,無養則饑,養之而失其養,則又病。造物亦無如此,何也?所賴有開物成務,智創巧述之人,維持調護于其間。斯天心順而民命立。吾鄉川主廟者,鄉之人狃于傳聞,誤以為出自楊氏二郎名戩者,不知其實為李氏也。考... 碑記全文請按......

雲臺山佑聖觀碑

雲臺山佑聖觀碑 年份:公元1893 羅意辰       蓋聞天辟禹餘,聿肇三清之祖;化宏元始,實統萬氣之歸。立空教于混成,鬱為道範;樹德基于上景,大啟玄宗。開創度人莫考,赤明龍漢,至茲御運難稽,綠玉古苔,苟蹟象之可明已締宗之先昧。然而圓光七十二色,曆劫四十億年。上世得其真修,... 碑記全文請按......

改建五福宮北樓記

改建五福宮北樓記 年份:公元1893 黎庶昌       重慶,蜀東一大都會也。其地當岷涪二江之彙,水陸四,舟輿之所絡繹,商賈之所駢集,絲麻布帛、丹漆鹽鐵之利,都集而委輪,渝關實綰轂其口。人民數十萬,重屋累居,市廛糾紛,鱗比櫛葺,鬱撓而不得舒。凡四方冠蓋之所經,士大夫之所遊息... 碑記全文請按......

常道觀示禁碑

常道觀示禁碑 年份:公元1883 陸為       欽加運同衍賞戴花翎、署理成都府灌縣事,即補州正堂,加三級、記錄五次陸為示諭事:     案準襲封大真人府張移稱,青城山住持肖永平等稱:「青城各廟,朝拜甚夥,有一宿即返者,有因之遊鑒數日十數日始返者。該山附近並無旅次,俱... 碑記全文請按......

青羊宮重修三清殿、八卦亭碑記

青羊宮重修三清殿、八卦亭碑記 年份:公元1882 劉桂文       惟天生民而不能使之,咸遂其生,各全其性,故養教之事,責在君師。然禮樂之化,難遍及于遐陬,怙冒之仁,不恝遺于一物。若緇羽之眾,上者本清修而明心性,次亦安煢獨而訓梗頑,固廣大生成之意也。     我國家化... 碑記全文請按......

重修白雲觀碑序

重修白雲觀碑序 年份:公元1879 羅壽元       從來天下事,莫為之前,雖美弗彰,莫為之後,雖盛弗傳。況庵觀寺院,為神聖顯靈著蹟之所乎!有白雲觀者,古為清虛觀,本我圓明宮之足庵也。其間殿宇二,前殿塑靈祖像,後殿塑老君像。不知始于何時,或聞前你老雲,創自明萬歷時,曾經住持... 碑記全文請按......

青龍龍騰二閣記

青龍龍騰二閣記 年份:公元1866 雷爾卿       南邑舊有二閣,東門外曰青龍,違青龍八九里,屹然立于江中者,曰瀛洲,所以表形勝而壯觀瞻也。厥後城外居民,不戒于火,延及青龍,而瀛洲一閣巋然獨存,殊失作者之意。     乙丑歲,予承乏司土,邑士以重修青龍請,意在培文風... 碑記全文請按......