Archive for 9劃

重脩上帝寶洞序

重脩上帝寶洞序 古蹟太興 ,古終南之苐一峰也,中多神氣仙逸,奇蹟幻景,徃者不可攷。明季時』 有玄納張姓者,閑步盤澗,蒼遇二蛇並首,出沒於茲者数而張納輾然色喜,然』 謂此地非凣,縱目觀之良久,但見形勢穹窿,空峭赤壁,垠接青霄,居然煉氣棲』 真之聖地也。乃善念源發,浩興工程,䟽啓秦世王,開榛闢蕪... 碑記全文請按......

重建關岳廟碑記

重建關岳廟碑記 年份:不詳 廖震       萬源縣之南,距城數十武,有武廟焉。崇祀關壯穆侯,自有清中葉。歷年已久,傾圮頻仍。     民國紀元,改修祀典,追祀岳忠武王,易稱關岳廟。守土者以連年兵燹,時局靡寧,未遑改建。春秋大祭,僅臨時設位而已,邇值南北構兵,摧殘益甚。... 碑記全文請按......

重修遊仙觀記

重修遊仙觀記 年份:公元1923 崔映棠       綿北諸峰,自江油竇圌山崒嵂,蜿蜒百里,而盡于綿北之天池山。不及天池十里。其左迤三臺山以降于原者,若虯龍之見于田,鸞鶴之集于澤。周環而為廣囿,囿之中有精藍曰遊仙觀。相傳漢仙人李意期修真于此,後人為立觀祀之。觀不知所自始。讀前... 碑記全文請按......

重修真武閣記

重修真武閣記 年份:公元1922 張文熙       合江縣署有真武視祠,不詳所自。或曰:真武,水神也。以江城而祀水神,禮亦宜之。歷年既久,半就傾圮。     歲辛酉,岳池賀公升平來長是邦。時滇禍初息。公于政平訟理之餘,既新具署,更擬析祠而更新之。邑人士亦咸樂資助。于是... 碑記全文請按......

重修上清宮記

重修上清宮記 年份:公元1895 高履和       青城三十六峰,而高臺居第一。上有麻姑池、鴛鴦井,不溢不渴。《輿地紀勝》曰:「天池禱雨輒應。」晉人始建上清宮于此。     咸同間,予登臨覽勝,殿宇蕭條。尋宋陸遊所詠樓閣,參差者僅得于老霄頂古樹叢中覓石級石台而已。 ... 碑記全文請按......

重建二仙庵呂祖殿碑記

重建二仙庵呂祖殿碑記 年份:公元1897 芮福森       成都縣離城三里許,有青羊宮,其來久矣。初名青羊觀,李唐尊老子為始祖,因更名為宮。其旁曰「二仙庵」,祀呂、韓二祖。康熙三十三年,臬使趙公良璧捐資建修,置買田業,道士陳清覺公為之經始。嘉慶十年,奉敕加封「燮元贊運警化孚... 碑記全文請按......

重修北山觀記

重修北山觀記 年份:公元1894 楊汝偕       蓋聞神道設教,聖人之所以為觀也。漢作蜚廉桂觀。益延壽觀,皆義取諸此。太平之觀不一,遠則天臺、八台、五龍、來龍、回龍、壽星、高明諸觀,最近者曰東山、北山兩觀。崔峨對峙,俯瞰城  。     而北山觀景趣超曠,尤稱形勝,... 碑記全文請按......

神女辨

神女辨 年份:不詳 楊學啟       宋玉賦高唐,夢神女,或曰是楚王昏妄之所感召也,從而賦之,玉與有責焉。不知宋玉特托以諷耳。若以為誠然,不惟誣神女並誣宋玉。宋玉者,屈原弟子也,其賦神女,何異屈原之言女娀言英皇,鑿空鏤虛,與助禹之神女何涉?     方禹之導江也,禹之... 碑記全文請按......

重建襄護王寢殿記

重建襄護王寢殿記 年份:公元1885 丁寶楨       會稽禹廟,梅木為梁,久之化龍,時時能興雲雨,鱗鬣皆飛動。邦人異之。王故秦守,踐禹之蹟,鑿離堆,釃雙江,鏤崖誓水,刻犀鎮洑。其子二郎克篤前烈,後世利賴,并爵為王。     光緒二年丙子冬,奉命督川。越明年丁丑,季春... 碑記全文請按......

重修襄護王寢殿碑

重修襄護王寢殿碑 年份:公元1885 王祖源       灌縣治西,有襄護王廟,由來尚矣。昔漢蔡邕《樊惠渠頌》稱:「明哲君子,創業農民,因高卑之宜,驅自行之勢,以盡水利而富國饒人。若西門起鄴,鄭國行秦,信臣治穰,皆此道也。」《史記·河渠書》志王鑿離堆,辟沫水之害。穿二江成都中... 碑記全文請按......