Archive for 北京

洞真觀記

洞真觀記(略)     按舊記:燕京奉仙坊面街而北,有觀曰洞真,乃施主劉巽道之別業。以己丑歲改為道院,清真大師同塵子李志柔創建。志柔亦長春丘仙翁之所點化者,有行實碑紀其事。 (《元一統志》) (王宗昱編《金元全真道石刻新編》,北京大學出版社2005年版,第116頁。)... 碑記全文請按......

清本觀記

清本觀記(略)[1] 古燕道人李志玄     凡立觀宇者,必有異人啟之,篤實之士繼之,又有有力者助之,然後可成。具是三者,惟燕城清本觀是也。清本地乃移剌監軍之故宅。監軍亡,其妻舍以為觀。清和尹公名之曰清本,命吳志海住持。增置興建,觀日以大。此清本觀之初基也。 (《元一統志》) (王宗昱編... 碑記全文請按......

雲岩觀記

雲岩觀記(略)[1]     君諱道盈,號天祐道人,混成子,姓黃氏。父喜,母呂氏,樂善好施。真人生於至元九年癸酉三月廿有七日,有紅光照空,[ ]即穎悟。聞膠州即墨縣鱉山劉真人有道術,往師之,數年歸。適關西云游,至緬歷諸方。在途旅中,而以飲食制情魔戰睡為務,心目開明。遇道術者張公帶黃教習書細字,每芝... 碑記全文請按......

劉便宜祠堂記

劉便宜祠堂記[1]     公之弟子曰琬孝,為奉議大夫,蔚州知州。有女曰弟弟,世祖時以婉容淑德選入後宮。世祖遐升,仁裕至皇后以嫁故平章政事張乙九思,封魯國太夫人。夫人之言曰:吾祖竭忠於國,受國厚恩。吾之所以至此者,皆吾祖之澤也。吾其敢忘之哉!於是捐己資,即白雲觀處順堂之右,創建新祠,以祀公。歲時享... 碑記全文請按......

真元觀記

真元觀記(略)[1] 編修蒲德修。     全真之道,自國朝龍飛肇造,長春子應詔北庭,而其教始興。舊都城廣陽坊故孝靖宮,乃金世宗嬪御老而無子者之所居。自經變故,屋宇榛蕪。棲雲真人命李志方度材用工,極力三十年,正殿雲堂,方壺廚舍,碾房蔬圃,罔不畢備。志方,沃州人,禮棲雲王公師其道。歲丁未,普度... 碑記全文請按......

五峰山修真陽觀記

五峰山修真陽觀記 大長春宮玄學[ ]洞講經廣容致道[ ]真陽大師諸路道教所[ ][ ]緱[ ][ ]道[ ][ ][ ][ ]諸路道教提點[ ]玄致道通真[ ]陳德定[ ][ ]。     至大三年庚戌五月朔,道教提點陳君子安狀故履真大師[ ][ ]志[ ]所居真陽觀事[ ][ ]曰觀在昌平... 碑記全文請按......

白雲觀張真人道寬授異碑記

白雲觀張真人道寬授異碑記 元集賢學士宋渤     元大德中元逸真人張霞鄉弟子道寬張姓者,居順狐奴山,道號白雲,清苦煉形,施符水治病,能起人死。東平王嘗患瘍,醫藥罔效,聞道寬名召往治之。數日平愈。王大異。勞謝殊腆,而寬名始顯。謹按寬本農家子,東安州人,服田力穡,孝養父母,嬰疾幾殆,中夜夢數偉人衣冠... 碑記全文請按......

崇元觀記

崇元觀記(略) 大德三年翰林直學士王德淵碑記。     舊都東北隅北春台坊,有觀曰崇元,殿曰虛極,以奉玄元。至德洞淵通真真人邯鄲霍志融之所建也。公當丘尹二真人掌教之時,已獲殊顧。真常知公有材,盡付興造。數十年間,堅完華麗。甲寅年,賜真人號,有徒弟百余人。臨終付誠明真人而逝。 (《元一統志》... 碑記全文請按......

重修天長觀碑銘

重修天長觀碑銘(略) 元貞二年翰林學士承旨王鶚撰。     燕京之會仙坊,有觀曰天長,其來舊矣。肇基於唐之開元,復於咸通七年。及遼摧圮,金大定初增修。泰和壬戌正月望日焚毀殆盡。貞祐南遷,止餘石像,觀額為風雨所剝,委荊榛者有年。聖代龍興,玄風大振,長春應聘還,命盤山棲雲子王志謹主領興建,垂二十... 碑記全文請按......

煙霞崇道宮碑記

煙霞崇道宮碑記(略)[1] 元貞二年四月提點崇道宮事王志寧建碑,集賢學士宋渤撰。     歲己卯有詔,召長春真人邱公於東海上,選其徒有道業通辯之士十有八人與之,濰州昌樂人玄真大師張鵬舉預中。邱公既至見上,言聖人長生之道,王者化成天下之德,敷奏審明,大稱旨。詔以燕都故太極宮為長春宮,俾邱公... 碑記全文請按......