Archive for q

青羊宮遺囑碑記

青羊宮遺囑碑記 年份:公元1871 覃合興       粵自道光九年,余棄塵披衲,其時師主廟政,余托廈庇焉。咸豐三年,師倏仙遊,同事等貪管廟務。余遂棲于蘇坡橋之萬壽宮,以醫藥濟人,清閒無累,尚堪自樂。乃廟中纏數年,負債甚鉅,同祀清售田一百二十六畝,以還舊債。咸豐七年二月二十六... 碑記全文請按......

建修文武夫子宮殿碑記

建修文武夫子宮殿碑記 年份:公元1794 齊秉禮       渝城之北,有古剎曰高峰寺,距翠雲寺數里。平岡邐迤之中,孤巒突起,上矗雲霄。試一登峰送目,西則涪江左逝,飛瀨可挹;東則華鎣諸山,疊聳環峙,勢若星拱。晴雨煙巒,變化掩映,不可具狀,洵奧壤之奇觀,棲神之淨域也。  ... 碑記全文請按......

雲臺山記

雲臺山記 年份:公元1695 錢旆       縣行四十里,有山名雲臺。或曰漢張道陵得道處,或曰葛稚川讀書處。其事儒者多不傳,往往散見於他說,長老輩咸稱道不衰。     予登斯山,歷平、峻二仙洞,陟松根、蟠桃,諸崖嶙峋峭拔,俯視一切。尋張、葛遺迹,渺不可追。惟烟雲竹樹,... 碑記全文請按......

重修玉陽道院記

重修玉陽道院記 在宜陽  秦志安     古洛之西南,形勢平正,土壤膏腴,名曰三鄉,最為天下甲。四水回環,三川圍繞,富於桑麻粳稻。翠竹成林,紅椒滿圃,真人間繁華錦繡之地也。在唐為連昌宮。昌水之南,洛水之北,名為上莊。中有玉陽道院,乃紫虛教主三於老仙修真煉氣之所也。老仙蛻殼飛而上天,百戰... 碑記全文請按......

創建元都清虛觀記

創建元都清虛觀記[1] 秦志安     植松檜柏栝者,必於崎嶇高寒之峰;建精廬福地者,必於瀟灑無塵之境。物各有宜,理不可易也。今茲靈宇在本縣之左方,臥龍岡之半腹,去市稍遠,寂寥幽迥,真上士棲真之所也。山雖不高,蒼回翠轉,足以供杖屨之吟眺也;水雖不深,雲奔霧瀉,足以供綸竽之嘯傲也。里人高氏之子... 碑記全文請按......

煙霞洞記

煙霞洞記 丘處機     姑余之西,蒼山之東,全道庵者,形勢之地也。氣象恢弘,峰巒巉絕,大石長松,莫知其數。蓋貞祐元年,東牟彭城先生首創也。至大定六年,予自棲霞而來,洎八年重陽尋至。後因西邁,偶歷關中。二十餘年,重遊此地,睹其嵌岩突兀,千變萬狀,不可名目。選其磊落孤高出群者,標乎名耳。煙霞之東,... 碑記全文請按......

老懸燈會碑記

老懸燈會碑記(康熙五十九年1720)     賜進士第、翰林院編修、加一級奇勒倫盥沐拜□□書     蓋聞寶炬交輝,龍祥炯於貝闕,金蓮搖影□□□□□□□□日月之光玉夜。見聖人之世界,萬□□□之鉢,千秋瞻王者之衣冠,惟此□□□□□臨斯光□共成此勝會。都城朝陽關外東嶽廟創建自古,聲靈至今,殿閣巍峨,... 碑記全文請按......

*秦聚奎樓觀題咏刻石

    明萬曆三十六年(1608)三月題刻。秦聚奎題,武禎書,邊衛君鐫。     刻石正方形,寬、高均0.58米。題詩二首,正書18行,行4至17字不等。嵌於說經台老子殿西山墻上。石面有裂紋,字較清楚。其詩文如下:     賜進士第知周至縣事漢陽靈墟秦聚奎題有引     余雅有山水... 碑記全文請按......