Archive for r

重建二仙庵呂祖殿碑記

重建二仙庵呂祖殿碑記 年份:公元1897 芮福森       成都縣離城三里許,有青羊宮,其來久矣。初名青羊觀,李唐尊老子為始祖,因更名為宮。其旁曰「二仙庵」,祀呂、韓二祖。康熙三十三年,臬使趙公良璧捐資建修,置買田業,道士陳清覺公為之經始。嘉慶十年,奉敕加封「燮元贊運警化孚... 碑記全文請按......

天龍山重建玉皇閣記

天龍山重建玉皇閣記 年份:不詳 冉正維       天龍山發源于湖北之來鳳縣,奇峰挺拔,天矯淩空,其穿雲攫霧之奇,極磅礡鬱積之盛。由楚至蜀,迤邐南行者約二百餘里,乃開勝境于酉郡,大江里之北,周圍峭壁矗空,闊僅逾丈,有昂首天外,噓吸風雲之勢焉,名曰天龍,洵不誣矣。且其山為酉東諸... 碑記全文請按......

新蜀守李公祠碑

新蜀守李公祠碑 年份:公元1585 阮朝東       嘉靖十有二年冬,蜀府新作秦守李公祠於灌,崇明祀報功也。按志,公守蜀,殫心民事。時沫水為災,乃與厥子二郎鑿離堆以泄之,治都江諸堰,導水以溉郡邑田疇。民無水災,亦不憂旱。迄今千七百餘年,遺法猶存,而惠澤甚溥,蜀人所以世祀也。... 碑記全文請按......

冰雪相看堂記

冰雪相看堂記 任士林     玄教吳尊師,即崇真萬壽宮之右。築室三間,載綢載繆,西南其戶,土榻陶春,石煤種燠。四方賓客宴坐其中,題曰「冰雪相看」。凡京師之名能文者,咸賦之紀之。既又命其侄編修君來錢唐,致辭於余,曰:余生大江東,以道際聖朝,留京師二十年。每歲大明北陸之日,一氣磅礴,萬象沖玄,固嘗乘... 碑記全文請按......

玄門掌教清和妙道廣化真人尹宗師碑銘並序

玄門掌教清和妙道廣化真人尹宗師碑銘並序(至元元年1264)     汝川弋彀撰;平陸員擇書丹;襄山李兟篆額     宗師,全真嗣教六世祖也。自守真緒,風化鼎盛,什百於疇昔。形器之域,古今同盡,春秋八十有三,遽有拂衣啓手之嘆,以辛亥二月六日升於大房山清和宮之正寢。寧神五華山者,幾十稔矣。嗣教誠明張... 碑記全文請按......