Archive for s

重修城隍廟碑記

重修城隍廟碑記 年份:公元1861 沈增       從來事之紛者不易舉,功之大者頗難成。雖重修不比于創始,而狹小忽易為恢宏,此蓋重有需焉。基地、資財、監修三者,缺一不能也。     吾邑城隍廟,建自前明,歷年既多,風雨剝蝕,殿宇傾圯,神像欹斜。邑人久欲更新,因限于地,... 碑記全文請按......

文昌行祠募化工竣碑記

文昌行祠募化工竣碑記 年份:不詳 士民       凡事非合數百家之糜費,創建必難有成;非積數十載之經營,規模必難大備。地不厭其小,人不厭其遠,時不厭其久,用不厭其多,孰為之前,孰為之後,樂善不倦,乃巋然為祠廟之巨觀。匪直人力使然,其神聖所憑依乎?     梓邑實文昌敷... 碑記全文請按......

五龍臺碑記

五龍臺碑記 年份:不詳 石文卓       天下事善創者基不拔,善繼者力不朽。吾邑東關外水車壩,有五龍廟,古君維楨昆玉之所構也。神像輝煌,楹桷燦爛,瞻拜之下,令人肅然,但廟之規模初創,而神之香火無資,有蕭君諱金熔者,好善君子也。因與古君維楨商之。並偕古君之侄孫承宗,共助銀四十... 碑記全文請按......

重修城隍廟碑

重修城隍廟碑 年份:不詳 孫天寧       自古府、州、郡、縣,各有守土,固恃宰治于顯,猶賴神贊乎幽。維城與隍,有所鎮而威靈攸寄;禍淫福善,無所私而賞罰鹹彰。輔德之稱,由來尚矣;神道之教,豈徒然哉。此所以義緣乎方社,而祀典攸崇;秩視乎候王,而殿堂聿煥也。灌邑青城標勝,秘籙著... 碑記全文請按......

天后宮放生會記

天后宮放生會記 年份:不詳 石峰       從來天施地生,品物流行,皆一元之所默運。元者,數之始,于時為春,于人為仁。繼之者善,而長乎眾善者,元也。天地之大德日生。生者,元之意也。元者,生之心也。具此生之心即仁也,體此仁者即有以長人也。長之者何?以生之者長之也。生之者何?以... 碑記全文請按......

重修文昌宮碑記

重修文昌宮碑記 年份:公元1754 賽璵       縣治之北,奇石層立,一水環繞,巋然操全邑之勝。舊有文昌宮,相傳建于萬曆六年,以故前明人文蔚起,科甲聯鑣,仕宦于朝者往往指不勝屈。嗣後疊遭兵火,瓦礫無存,而鐘猶然如故也。     歲壬申,余來蒞珙,適諸生李玠、楊鵬、袁... 碑記全文請按......

重修文昌宮序

重修文昌宮序 年份:公元1747 施廷鈞       丁卯仲冬,予奉命來安。見安之山林茂美,碧水交流,逶迤數十里,蒼波幽秀。雖井里荒疏,而弦誦聲盈盈于耳。山水中得此,便不寂寞。意其中必有英才碩學,丕振斯文者。     越一月,與縉紳父老接,詢其風土人情,大抵耕鑿而外,頗... 碑記全文請按......

重修東嶽廟記

重修東嶽廟記 年份:公元1728 孫之琮       天下五嶽,太山為長。王者受命,則封而禪之;東巡狩,則柴而望之;在諸侯境內,則主而祭之。士庶人為之廟像,以鬼禱焉,非禮也。然禮本人情,而廟貌功德,苟人各功其功,各德其德,則亦可以緣情而議禮矣。宇內名山大川,類能代天地以生物。... 碑記全文請按......

修五龍宮記

修五龍宮記 年份:不詳 沈權       永西城,有敕建五龍宮。先是,我明高皇帝御宇,穎川、德慶兩侯奉命全師平蜀。轟霆摧拉,腥類奔降,牂牁之西道焉。天威也,神相之也。逾年,該司境將何銘請特封若神,而構廟塑像以祀。     自憲宗三年,山都蠻亂。襄城伯李瑾偕司馬程信受鉞進... 碑記全文請按......

修程真祠記

修程真祠記 年份:公元1556 斯美       余山莊住居扶龍鄉,地名程村。有宮名清泉,其宮背山臨流。宮後壁立千仞,巍然高峻者爐山也。山下出泉,水聲潺潺,出於宮前者清泉也。世傳仙師程太虛修煉於此。隋時遺址尚存,故鄉人立宮祀之。宮名清泉有以也。     師發源於清泉,尋... 碑記全文請按......