Archive for z

重脩上帝寶洞序

重脩上帝寶洞序 古蹟太興 ,古終南之苐一峰也,中多神氣仙逸,奇蹟幻景,徃者不可攷。明季時』 有玄納張姓者,閑步盤澗,蒼遇二蛇並首,出沒於茲者数而張納輾然色喜,然』 謂此地非凣,縱目觀之良久,但見形勢穹窿,空峭赤壁,垠接青霄,居然煉氣棲』 真之聖地也。乃善念源發,浩興工程,䟽啓秦世王,開榛闢蕪... 碑記全文請按......

重修真武閣記

重修真武閣記 年份:公元1922 張文熙       合江縣署有真武視祠,不詳所自。或曰:真武,水神也。以江城而祀水神,禮亦宜之。歷年既久,半就傾圮。     歲辛酉,岳池賀公升平來長是邦。時滇禍初息。公于政平訟理之餘,既新具署,更擬析祠而更新之。邑人士亦咸樂資助。于是... 碑記全文請按......

培修禹廟碑序

培修禹廟碑序 年份:公元1880 張美樞       禹何人,今四川茂州汶川縣人也。考之《帝王世紀》、《蜀王本紀》、《華陽國志》、《西羌雜誌》、《括地志》、《青城記》、《通志》、《路史》、《郡縣沿革方輿紀要》諸書,論辨綦詳。其為蜀人無疑。夫禹為蜀人,蜀人已當奉祀。況八年著胼胝... 碑記全文請按......

武聖宮碑

武聖宮碑 年份:不詳 趙溫其       宮于一鎮之中,亦與他鎮同耳。而夫子之靈爽,獨神于他鎮。嘉慶庚申之亂,夫子竟以象顯;咸豐辛酉之亂,夫子亦以像顯。豈特人心之感哉?實夫子之心,千載一日耳!夫子之心,心乎漢者也;夫子之心,心乎漢者也。而茲鎮實以劉名,于夫子專扶劉也亦宜。公千... 碑記全文請按......

重修惠民宮碑

重修惠民宮碑 年份:公元1858 周作孚       咸豐八年,季夏之半,吾合重修惠民川主尊神廟成,州人士作樂張飲,以落成之。明經禹君渱江先生實首其事,謀泐襄助之名于石。屬孚為之記。     孚維川主為全川福神,其著蹟已具載通省志。斯役之緣起,廟宇之規制, 江及州孝廉崇... 碑記全文請按......

七曲山文昌廟新建南北石坊記

七曲山文昌廟新建南北石坊記 年份:公元1858 張香海       蜀越嶲廳三十里金馬山,乃帝君誕降之所。余于役此地,親往拜謁,高山拱峙于前,一目無盡。宏敞之觀星精□現宜矣。     咸豐四年,補實梓邑。逾年量移酆陵。逾二年,又□還梓。七曲山帝君廟左右木坊,其不足壯觀瞻... 碑記全文請按......

鎮江寺碑記

鎮江寺碑記 年份:公元1843 張慎       安居在後周為郡,曆唐宋明均為縣。國朝雍正八年,省入銅梁,而城郭祠廟基址如故也。一脈由冠子山蜿蜒入城,崛起一峰,則元天宮位焉。稍次一階,左濱涪瀨,右揖化龍,則為上紫雲宮,肖鎮江王像于內。雖遭明季兵燹蹂躪,而一間殿宇巋然猶存,謂非... 碑記全文請按......

旋螺殿創建暨培修牮正總記

旋螺殿創建暨培修牮正總記 年份:公元1837 張蓄德       不知殿之創于何時,每以為歉。偶焉獲所證據,敢忽而弗傳。按有明萬曆二十四年丙申八月殿成,時則有張問仁、滕曹鏸綱、從誨敏西、連玉興、景萬通等董厥事。逮國朝雍正八年庚戌十月,神座後二井口柱,朽蠹將傾,換以柏木,并換抬... 碑記全文請按......

天慶宮記

天慶宮記 年份:不詳 鄒長源       去安岳城北一里許,金橋北岸,舊有天慶觀。南宋王烈記謂創建于唐開元時,嘉定十二年郡守楊泰之重修。中更七代,年曆五百一十有餘。由重修之歲至明正統間,又二百三十餘年。道人劉昭字道明者三修之,改稱天慶宮。景泰七年所鑄鐘上字可徵也。   ... 碑記全文請按......

重修文昌宮碑記

重修文昌宮碑記 年份:公元1827 朱德華       竊以化成之要,首重興文。而欲文教之興,則祀典之關乎文教者,尤宜恪恭以將祀事。敬惟敕封文昌帝君,臺斗文星奎垣福耀,誕英靈于七曲,開宏化于九天。我朝文治覃敷,特崇祀典,無論郡邑,咸各立廟,春秋隆享祀焉。     華來守... 碑記全文請按......