Archive for z

新建東嶽行祠後殿碑記

新建東嶽行祠後殿碑記 年份:公元1819 查中林       天地生物,煦之以氣,嫗之以形,故乾坤稱大父母。峙而為大,惟岱獨稱宗,明乎震為長男,天之宗子,德發揚詡,萬物在以資始而成其終。是以虞帝二月之巡,必首東嶽,而七十二君之封禪禋祀,獨加榮焉。尊之也,親之也,所以報本返始,... 碑記全文請按......

重修東嶽廟神像碑記

重修東嶽廟神像碑記 年份:公元1819 竹樹琪       本廟神像,威靈顯應,久為四方所景仰。     嘉慶已卯秋,龕忽發無端之火,一切無恙,而神像獨焚。嗚呼異矣!神之示戒,亦有在矣!既而值年首事募眾重修、越一月工竣,諸君將紀眾善性名以垂不朽,丐余為記。余辭之不得,乃... 碑記全文請按......

重修文昌宮碑記

重修文昌宮碑記 年份:公元1818 張澍       按《天官書》,斗魁戴匡六星曰文昌宮:一曰上將,二曰次將,三曰貴相,四曰司命,五曰司中,六曰司祿。《春秋文耀》云「文昌宮為天府」。《孝經援神契》云:「文者精所聚,昌者揚天紀。」輔拂并居,以成天象,故曰文昌宮。《春秋元命苞》云... 碑記全文請按......

呂祖祠碑記

呂祖祠碑記 年份:不詳 趙秉榕       城西北之上流,有河曰滎水。其源出相公嶺,由大通橋迂迤而下,河淺而流急,每春夏驟雨及洪水陡漲,波濤洶湧,直注城隍,城中常苦墊隘,居民廬舍間有漂沒,守土者恒深患焉。     張睛湖刺史治滎之年,乃創建石堤以障之,堤成之日,復建楹于... 碑記全文請按......

火神廟碑記

火神廟碑記 年份:公元1814 張乃孚       蓋聞南嶽峰高,允奠祝融之位;白華山小,聿專司炬之權。思食德于先皇,春及榆柳;稽資生于上古,義取調和。《禮》辨尊親,水之懦不如火之烈也;《易》占內外,鶉為味異于火為心也。夫火德庇人,叔度申弛禁之令;火正相士,閼伯為紀時之官。管... 碑記全文請按......

天仙觀記

天仙觀記 年份:不詳 朱有紱       觀在長龍山絕頂,距城東北百四十里,遠望上銳下圓,形如斗笠,左右及後皆空,兩溪夾繞其間,亭亭獨立,削嚴峻陂。螺旋以上,約十里許,至絕頂,則前面岡梁直亙一、二十里,崖石多作龍鱗狀。山端一峰鐵峙,峰後為天仙觀。老氏居之,供奉真武祖師。相傳極... 碑記全文請按......

重修文昌廟碑記

重修文昌廟碑記 年份:公元1803 周斯才       竊維三才并立,兩大固足配德,人獨以渺然之軀處乎其中,蓋有合神鬼為一致者矣。孔子不語怪力亂神,而盛稱鬼神之德,豈不以遺形體、噓大塊、彌六合、包宇宙,人之為道至此始全,然後可以參兩言三用以不匱。粵若盤古、伏羲、神農、黃帝,神... 碑記全文請按......

監修東太平寨武廟碑記

監修東太平寨武廟碑記 年份:公元1797 張錫穀       寨舊有關帝神剎,地甚隘,鄉民所捐建也。嘉慶丙辰秋杪,教匪滋擾達東,代辦川督、刑部右侍郎英善帥師剿捕,駐節斯寨,自鎮將監司,以至千夫長、百夫長,月朔望咸往瞻禮。騎從闐集,幾無容足地。總理軍務永寧道石作瑞,乃請于大帥,... 碑記全文請按......

重修文昌宮記

重修文昌宮記 年份:公元1795 鄒長濬       安岳之有文昌宮也,始于乾隆庚戌。創自明府江公,為屋三楹,中奉帝君,明顏公附焉。左接黌宮而臨奎閣,規模頗隘,既無肅穆之觀,而一切焚獻之需,亦且闕如。家紫峰伯與周雲居峗雲峰,汪鴻漸、蔡馨仙、譚靜長諸前輩,每遇誕辰,醵金詣祝,以... 碑記全文請按......

重修東山觀記

重修東山觀記 年份:公元1789 張仲芳       東山觀,逼近縣東門外,俯瞰城內如掌。始建于康熙六十一年,縣令鄭羽逵。修建于雍正十三年,縣令陳汝亨。及余蒞此邑,觀已漫滅,惟靈官殿岌岌獨存。己酉勸造諸處,悉關地利文風之要,未暇及此,非舍置也。鎮安塔之建也,其地系王伯珍世業,... 碑記全文請按......