Archive for d

東嶽廟建佛殿並新祀奎星記

東嶽廟建佛殿並新祀奎星記 年份:不詳 鄧昶       流丹聳翠,宿霧棲雲,巋然桀然,挺峙于綿北四里者,則泰山嶽神之行宮也。地接生方,門迎旺氣,山橫前後,水繞東西。耀青帝之靈威,作蒼生之保障。焚香薦果,擊鼓吹□。靈附景從,悠矣久矣。     殿之前楹,舊有層樓,供佛于上... 碑記全文請按......

萬壽宮記

萬壽宮記 年份:公元1901 丁元愷       癸巳,余以部銓來丹,踐廣文席權篆,後退食,暇輒尋佛地作遊憩想,而皆無完繕者,詢之,前同寅則曰:兵燹後,不復舊夥矣。藍逆之變毀于賊,靡有  孑遺。去亂數十年,雖漸次規復,而凋敝之餘,承以瘠弱,其觀成恒難,邑人隱傷之,任斯土者,猶... 碑記全文請按......

襄護王寢殿落成記

襄護王寢殿落成記 年份:公元1885 丁士彬       光緒癸未夏,士彬再權成綿龍茂道篆。季秋,偕大府勘堰,瞻謁神宇,見寢殿楹柱蠹朽就圮。道人賈教政,素能祀神者也,至是以重建為請。士彬白之大府,遂率寅僚出貲財,屬道人肩厥事。鳩工庇材,適大木自哨臺湧出,長短恰合梁制。期歲而工... 碑記全文請按......

重建襄護王寢殿記

重建襄護王寢殿記 年份:公元1885 丁寶楨       會稽禹廟,梅木為梁,久之化龍,時時能興雲雨,鱗鬣皆飛動。邦人異之。王故秦守,踐禹之蹟,鑿離堆,釃雙江,鏤崖誓水,刻犀鎮洑。其子二郎克篤前烈,後世利賴,并爵為王。     光緒二年丙子冬,奉命督川。越明年丁丑,季春... 碑記全文請按......

重建奎閣序

重建奎閣序 年份:公元1882 董文煥       石城之東,有峰巍然,居人所稱奎星山也。其上舊建奎閣,蓋百年于茲矣。余于公餘之間,登臨憑眺,目擊其傾圮日甚,心竊惜焉。     夫文風所在,義關培植,宰官之職也。爰集邑紳于署,而商所以修葺。僉曰:是盛舉也,奈建資難籌。余... 碑記全文請按......

遇仙樓記

遇仙樓記 年份:公元1806 淡士灝       敘郡城北師來山有郁姑台,蜀志載楊真君遇鬱姑仙于此。邑乘載姑台峙斗,為師來山八景之一。至真君也,郁姑也,別無所考。如何而遇,事亦不詳。     余于嘉慶六年領郡蒞任,八年重九日,始登此山,訪所謂鬱姑台者,乃真武宮後之餘址。... 碑記全文請按......

城南武廟記

城南武廟記 年份:公元1803 德楞泰       聖朝混一海宇,休養黎元,百有六十餘年矣。遇大有之世,地方官不知遏惡揚善,以順休命,乃致教匪勾結成群,敢于光天日之下,譸張為幻,不得已用兵討逆陝甘川楚之間。吾奉命帥師,旌旗所到,賊即披靡,殺擒各首逆如羅其清、冉文儔、卜三聘、龔... 碑記全文請按......

額勒登保重修武廟記

額勒登保重修武廟記 年份:不詳 淡士灝       關帝當漢季鼎剖,群雄割據之秋,力輔正統,與昭烈誼親手足,曲盡臣節,蹟其生平。喜讀《左氏春秋》,所謂懍麟經之大旨,見之行事者,蓋不徒智名勇功,為軼群而絕倫也。此在天之靈,所以綱維宇宙,譬如日月亙古而常昭者矣。我朝定鼎,建中表正... 碑記全文請按......

修城隍廟并築平雲亭碑記

修城隍廟并築平雲亭碑記 年份:公元1741 但象琦       晉原北郭之靜惠山麓,距城數武,縣治之城隍在焉,其絕頂,舊有平雲亭。數百年來,滄桑遞變,兵火蹂蹴,而此亭幾不可復識矣。城隍祠則遷建于有明嘉靖癸亥,左右廡各五間,為冥王十殿,國朝固之。承凋殘疲瘠之餘,雖間有修補,未完... 碑記全文請按......

重修關帝城隍兩廟碑記

重修關帝城隍兩廟碑記 年份:公元1707 董衡       彭邑舊有關帝、城隍祠像,自劫火後,垂今四十年餘。歷任邑侯迫于簿書,未能改作。是以祠宇久廢,禋祀終虛,民社之謂何所?以妥神者安在?     丙戌季冬,今侯陶公出宰是邑。越二日,首詣學宮,次謁各廟,成禮畢,縱觀兩祠... 碑記全文請按......