Archive for 17劃及以上

靈泉觀記

靈泉觀記 年份:不詳 李寬     天地以有仙而勝,泉以有龍而靈,良由仙修有素、龍潜有養也。觀其羽化鱗變而去,後人追思莫由,惟見其棲息之所。地以之而勝,泉以之而靈,有不表章其異者乎1?     夾邑十里許,江山回轉,群峰環揖,虛谷響應,靈泉出焉。有觀臨其上,同甘泉之潤,計田千丘,故又名... 碑記全文請按......

鶴觀碑

鶴觀碑 年份:公元1630 周守樸       小神之陽,龍飛鳳舞。上殿下殿,玉皇真武。土人禱祀,如回應呼。前有住持,廟貌蓁蕪。兹為續葺,廢修缺補。時維天啓,丁卯斗君。黃鍾令月,翻然經營。木石於山,用支於鄰。不貲如水,輪集如雲。非常栗懼,晏如厥成。人雖效力,神獨無靈。原像在堂... 碑記全文請按......

艷陽洞碑

艷陽洞碑 年份:公元1628 熊應潮       應潮來官兹土,聞縣治咫尺有艷陽洞,乃道陵先生跏趺處,既而詢之父老,咸云原有臺榭,荒蕪久矣。潮於公餘之暇,散步其間,見先生遺像儼然,洞岩幽邃,雖茅塞污穢,而基址尚存。乃捐俸鳩工,因獨力難支,又請堂翁槐陽□公共襄盛舉1,故得落成蓬... 碑記全文請按......

題馮田二公像

題馮田二公像 年份:公元1598 李作舟       飛翰飛翰,自有大藥,不在人間千年吾友仍此還。昔出關,今度山,白日別君去,長臥我白雲間。馮老子蓋羅,晉人;田老子大神,明人。二公雖千年隔越,覺其悟當自鴻濛友也。萬曆戊戌,進士李作舟題。   題記: ... 碑記全文請按......

竇圌山超然亭記

竇圌山超然亭記 年份:公元1586 戴仁       余少讀《呂氏春秋》,考天下九山,心竊慕之。長而逐坐車馬,足迹所至,得躐九山之概。然皆富於宮闕樓觀,且在名都鉅邑,為名公賢士所品題,而其迹始昭顯。若夫奇偉秀絕,本於大塊之生成者,不過王屋、太華、太行、孟門四山而已。始知古今勝... 碑記全文請按......

臨淵閣碑記

臨淵閣碑記 年份:公元1581 陳時言       先是,邑厲壇建於城南之郊。邑侯唐公蒞任,謂非國制,更置於城北臨淵觀後。適祭厲,至觀少憩,則見羅列神像數十,而位玄帝、文昌、天師於上。侯輒哂且慨,謂神人一道,人道尊卑不並位,道不同不相為謀,況神乎?三神並位,何若是之無別也?事... 碑記全文請按......

蟆頤山新修殿宇記

蟆頤山新修殿宇記 年份:公元1477 朱申鍷       吾屬之眉州,有山曰蟆頤。去州七里許,山腹有龍湫,淨深澄碧,白蟹紫芝於內。有老翁隱見不常,又謂之老人泉。傳記以為軒轅氏之丹室。唐季楊太虛、爾朱先生得道之所。古有觀,觀中有三仙像,四目仙翁居其中。州人遇水旱札瘥,禱之無不應... 碑記全文請按......

薛仙洞記

薛仙洞記 年份:公元1228 程仲演       蜀之岷山多洞府,昔杜公光庭所記,青城山有七十二小洞,應七十二候;有八大洞,應八節,亦應八卦。羅山太一洞居八大洞之首焉。旃蒙作噩之春,予露香文清老仙,憩墨池,登書臺,觀太一洞天,戀戀靈仙之窟宅,秀甲天下,徘徊久之。利網名繮,超然... 碑記全文請按......

嚴仙觀記

嚴仙觀記 年份:公元1186 楊師魯       仙可學乎?曰:可學也。仙之道何在乎?曰:道在我也。善學者觀我以知道,學道以立本而已矣。何謂本?忠與孝也。人生而有親,長而有君。事親以孝,事君以忠。推事親之孝,以帥天下之為人子者;推事君之忠,以風天下之為臣者。此道之大本,而萬善... 碑記全文請按......

靈泉縣安靜觀改作十方記

靈泉縣安靜觀改作十方記 年份:公元1179 扈輔       世謂黃老之道與儒流異,而不知清淨無為即「吾何思何慮」、「思無邪」之說也。膠西蓋公得其學,授曹公參,參以之治齊、治漢皆效。唐蜀郡朱公,隱今之靈泉,澹然自守,一介不妄取,竇長史軌以禮羅之,委珍賂,遁去。獨高士廉得一瞪視... 碑記全文請按......