Archive for w

雙廟場文昌宮培修碑記

雙廟場文昌宮培修碑記 年份:不詳 文三星       邑之翠屏鄉雙廟場,形勝地也。家《詩》、《書》而戶《禮》、《樂》,舊稱文盛。惟神其妥之矣。     鄉紳彭元亭先生倡議建修文昌宮。于道光八年告峻。美哉,壯大觀也!及十三年被風摧折,僅餘正殿一所,而東西兩廊磚石樂樓,傾圯... 碑記全文請按......

重修龍神祠記

重修龍神祠記 年份:不詳 王尚錦       城西鳳凰台,本五龍書院故址,其右有龍王廟,為祈晴禱雨之地。春秋以少牢祀焉,禮也。     庚寅冬,余奉檄權攝邑篆,見其頹垣敗瓦,風雨飄搖,慨然有重修之志,以簿書旁午,未之暇也。越歲辛卯秋,進紳耆而諭之,協心籌款,踴躍輸將,不... 碑記全文請按......

文昌祠後建觀音殿碑記

文昌祠後建觀音殿碑記 年份:不詳 王國卿   凡物之廢興成毀,非物之自為之也。得其人則興,不得其人則廢。此固理之必然,無足疑者。     如邑南門坎灘,有文昌祠,先達趙師翁所建也。今嗣君東公募修觀音殿于其後。功成,囑記于余,曰:「文昌祠,觀音寺之舊址也。寺圯鐘存,而又傳... 碑記全文請按......

重修文武二聖廟碑記

重修文武二聖廟碑記 年份:公元1819 吳秀良       日星河嶽之精,昭明于上而亭毒于人,所儲者厚,所受者正。其生也,道統賴以續,大義藉以伸。舉古今立德立功之事,皆有以造乎其極,而非擬議之得而名。迨其歿也,天下惜之、思之,于是乎設其位,肖其像,曰師、曰帝、曰聖、曰神。信之... 碑記全文請按......

重修常道觀碑

重修常道觀碑 年份:公元1818 王夢庚       常道觀者,灌縣青城山之真常道院也。道書稱十大洞天,青城次五,山高三千六百丈,屹然三十六峰,羅列一百八景,曰寶仙九室之天。真人甯封所棲止,黃帝從問龍蹻飛行之道,封為九岳丈人、儲福定命真君。其言雖誇,其事非盡無稽也。漢末,涪陵... 碑記全文請按......

添修文昌殿記

添修文昌殿記 年份:不詳 王槐年       或問曰:文昌之祀何昉乎?其祠遍于天下,而獨盛于蜀,且以為斯文宗主,而求嗣者亦禱焉,其故何也?余曰:其祀 于唐虞。司馬遷《天官書》:斗魁戴筐,六星為文昌。一曰上將,二曰次將,三曰貴相,四曰司命,五曰司中,六曰司祿。《書》曰:禋于六宗... 碑記全文請按......

重修舞鳳山烏羊觀記

重修舞鳳山烏羊觀記 年份:不詳 王夢庚       犍為枕山而沿岡巒起伏,不名一狀。去治北二里,而近者曰鳳凰山,亦曰舞鳳山。舊志所謂鳳集梧岡者也。由牛心山享育縣繇行,至是中央突起,左右飛翔,若環若抱,為治之鎮。     山之巔,有烏羊觀。其中祠宇曰春秋閣,禮關帝;曰岱宗... 碑記全文請按......

新建南華宮碑文

新建南華宮碑文 年份:公元1813 王炳瀛       若夫龍岩虎嶂,鬱佳氣于靈洲;象郡羊城,壯雄圖于甌粵。珠江瓊海,彙澤人文;梅嶺樵山,鍾毓都會。闤闠輻湊,風登太史之輶;嵎島梯航,里計聖人之譯。車駖馬,馭月而來賓;嶽貢川珍,宅砥隅而奉土。得所則有年有幹,築室斯如鳥如翬。洪惟... 碑記全文請按......

重修倉神祠碑記

重修倉神祠碑記 年份:公元1803 王泰雲       嘗聞食者民之天,神者民之庇。按邑署之西不數武,舊有倉神一祠,蓋以拜神惠而裕民儲者也。自孝昌王公拓基鼎建,閩安張公從而補葺之,迄今多歷年所矣。風雨飄搖,漸就傾圯。     余于辛酉秋視事茲邑,叩仰之餘,心竊感焉。夫興... 碑記全文請按......

移建文昌宮記

移建文昌宮記 年份:公元1795 王應       龍山之東,有文昌宮。舊地湫隘,廟貌不崇。神之格思,何以妥侑。人或慢神,神寧人祐。赫赫隆康,夙號名邦。偉人傑士,後先相望。名顯當時,聲施後世。以今視昔,胡為淪替。僉曰褻越,呵護無靈。宜新廟學,語豈不經。景完令郃,開門望嶽。遂俾... 碑記全文請按......