Archive for 南宋

曲山新開三伯佛記

曲山新開三伯佛記 年份:公元1220 杜       凡天下名山洞府,聖迹所在,公路必為佛像,所以示聖境也。惟七曲洞天未有。到,即欲為之。父老云:「去廟南不里許,有懸崖揭道旁。其高如闕,其方如切,俗傳謂之神印。往年有匠欲鑿之,斧鑿纔動,雷雨即至。如是者數四矣。曰:「嘻!有是哉... 碑記全文請按......

敕賜興修天慶觀記

敕賜興修天慶觀記 年份:公元1219 王烈       恭惟祖宗仁覆天下,克享天心,文教四敷,神道熙和,視漢唐有加焉。     逮於祥符初,治化隆洽,乃詔天下郡國,咸築道觀,錫號天慶。五年又詔,即觀創殿,嚴奉歷祖像,陳設有儀,朝謁有式。視周制天下邑立社稷祠,唐命州祀老子... 碑記全文請按......

紫雲山崇仙觀記

紫雲山崇仙觀記 年份:公元1212 魏了翁       大中祥符七年,綿州守臣劉宗奏言:彰明縣紫雲山崇仙觀柱木有文為道士形1及北斗星象,來以圖。上宣示宰臣於禁中,臣旦、臣準各拜表賀。逮重和元年,始建道學2。是歲,詔崇仙觀其以延祥為額。國朝崇尚老氏,惟祥、禧、政、宣間為盛,而是... 碑記全文請按......

漢州開元觀記

漢州開元觀記 年份:不詳 魏了翁       自《圖》、《書》出於河洛,而天地之秘始露,迨八卦畫,九疇敘,六經作,而天地之間備矣。以言乎天下之賾,至於陰陽變化,遠而莫御矣,而卒歸於默成而信,存乎德行,所以體物而不可遺。以言乎聖人之道,至於峻極於天,大而亡以加矣,而不遺乎禮儀三... 碑記全文請按......

大雄真聖象

大雄真聖象 年份:公元1209 祖淵       按道藏北方玄天□儀相佩服紀□□□之盡師臆□□□□教興武江大□□□字蜀稱□□□□□□□顯著□□□□非月□擬數□□□□□□□□□寓□觀偶壁門有是墨本,詢所從來,老冠云,人得於關表榷貨□以施其先師人□□□□原久□□□□法簡□□□□□... 碑記全文請按......

紫府飛霞洞記

紫府飛霞洞記 年份:公元1207 乩筆       吾舊生越巂間。按越巂為郡,居天下之西南角,得坤之用。在漢時戶僅十四萬。其俗多營窟版屋而息,如上古穴居野處之世。其地則多土壙岩穴,接黎之邛、笮都、雅之靈關道。自唐大斥土宇,包夷荒,而郡縣之民不堪命。越巂遂與中華壤斷土隔。真人幸... 碑記全文請按......

江原縣天慶觀雲層臺記

江原縣天慶觀雲層臺記 年份:公元1207 魏了翁       開禧三年春,蜀盜未平,江原道士呂元素語其徒曰:吾儕小人,群居族食,無益縣官。今逆氛若此,又不能刃賊腹,膏首原野,盍姑杜門以需底定。乃相與校藏書,見其書有為九層之臺,可以為民禳祝厘者,則用其法而封之,名以雲臺,列天地... 碑記全文請按......

嘉定府延祥觀鐘銘

嘉定府延祥觀鐘銘 年份:公元1206 魏了翁   二五之運,徵為五聲。周流相濟,混緩相成。 人於天地,稟氣受形。蓋與聲律,一本而生。 故為大鏞,以首八音。夙夜聽之,和平其心。 是謂天合,匪石匪金。樂廢禮壞,聲謝器沉。 二氏之宮,僅存於今。制雖戾古,所發... 碑記全文請按......

成都府朝真觀記

成都府朝真觀記 年份:不詳 魏了翁       出成都少城之西迄北,修垣而環除,邃宇而周閣,沈沈翼翼,竟衢兼術者,朝真觀也。其中為玉虛清皇之居,而列其右者,經藏、仙祠、雲堂茶寮與方丈室湛然之堂也。列其左者,聖母仙師乘煙葛女之祠,與凡為庖庫之所也。直觀之西偏,則為諸葛忠武侯祠與... 碑記全文請按......

成都府靈應觀賜號記

成都府靈應觀賜號記 年份:不詳 魏了翁       嘉泰元年夏四月,四川制置使言:臣竊惟北方真武,1自武當飛升,受命帝所,為民祓不祥,隋唐以來,威異顯著。逮太宗肇興觀宇,累聖相承,隆名邃闕,像設有嚴,四方翕翕駿奔。而成都為西南一都會,乃未有特祠2,脫遇水旱疾疫,祝禳無所。慶元... 碑記全文請按......