Archive for 9劃

重修惠民宮碑

重修惠民宮碑 年份:公元1858 周作孚       咸豐八年,季夏之半,吾合重修惠民川主尊神廟成,州人士作樂張飲,以落成之。明經禹君渱江先生實首其事,謀泐襄助之名于石。屬孚為之記。     孚維川主為全川福神,其著蹟已具載通省志。斯役之緣起,廟宇之規制, 江及州孝廉崇... 碑記全文請按......

重修圓明宮碑

重修圓明宮碑 年份:公元1855 楊澍       今者,吾圓明宮香火勿替,廟貌聿新,因仰賴神靈默以庇之,尤幸資吾師辛勤有以丕振之也。師俗姓駱,派永喜,號小君仔,本邑人。幼即沈靜簡重,不事紛華,因厭塵囂,投謁于師太馬真人門下為徒,冠巾後,遂以廟務相委任焉。先是山僻租重,每年入... 碑記全文請按......

重修川主廟碑記

重修川主廟碑記 年份:不詳 陸才倫       大禹導江而後,沫水為民害猶數千年,至秦守李公,乃鑿離堆以束水,而分內外江以濟民,由是蜀都遂為天府。古稱有功德于民者,莫此為盛矣。公之世系不可考,而其子二郎名亦無稽。古人不幸而湮沒者,所在皆然。在其人立德立功,固無求名之想,而後人... 碑記全文請按......

重修回龍觀紀略

重修回龍觀紀略 年份:公元1850 王炳森       風水之說,達人不言。然鍾毓之靈,實有其理。     邑南回龍觀,枕鵝洞,踞龍門。其前則道觀平臨,三臺鼎峙;其後則樓峰高矗,一氣盤旋。左右飛虹,臨空跨水。洵中流之砥柱,一邑之關鍵也。     廟貌巍然,環江面廓... 碑記全文請按......

重修武廟碑記

重修武廟碑記 年份:公元1842 劉紹文       從來祀典之修,凡以崇德以報功也。關帝之祀,自漢以來,歷代尊奉之而不敢褻。而于我朝屢徵靈異,疊膺徽封。特敕天下郡縣建廟崇祀,頒定儀注,幾與文廟相埒。蓋以帝生當漢季,志在春秋,扶正統于三分,完大節于千古,獨彰信義,自篤忠貞。浩... 碑記全文請按......

重修文昌宮記

重修文昌宮記 年份:不詳 黃雲衢       天下事,有一舉而兩全者,有一舉而三善者,惟在因乎時,乘乎勢。主治者有人,贊襄者得人。處之以公,行之以敏,濟之以和。斯不難克期而呈效。     吾邑文昌宮,舊建弋陽觀側,基址雖高,棟宇僻陋,不足以妥神聖而肅觀瞻。道光十三年,創... 碑記全文請按......

重修東嶽廟碑

重修東嶽廟碑 年份:公元1835 楊遇春       道光丙戌之秋,余在蘭垣節署,接長子國佐來書,知重建天慶寺落成。私心竊喜其能成先人之志也。因念城西之東嶽聖廟,亦曩昔先人所董修。余童子時所遊覽者,今則傾圮尤甚。夫均余先人所施創,又復殿宇相望,使一則煥然維新,一則頹然將廢,余... 碑記全文請按......

重修龍神祠記

重修龍神祠記 年份:不詳 王尚錦       城西鳳凰台,本五龍書院故址,其右有龍王廟,為祈晴禱雨之地。春秋以少牢祀焉,禮也。     庚寅冬,余奉檄權攝邑篆,見其頹垣敗瓦,風雨飄搖,慨然有重修之志,以簿書旁午,未之暇也。越歲辛卯秋,進紳耆而諭之,協心籌款,踴躍輸將,不... 碑記全文請按......

重建平都山二仙樓記

重建平都山二仙樓記 年份:公元1830 黃初       平都山為漢王方平、陰長生棲真之所。絕頂有樓,名曰二仙,志其實也。俯瞰大江,高插雲表,溪環三面,木蔚千章;陰晴變態,莫可名狀。登乎此者,飄飄然有淩虛之想,故又以淩虛閣名焉。     昔唐段僕射文昌嘗愛此山,越三十餘... 碑記全文請按......

重修文昌宮碑記

重修文昌宮碑記 年份:公元1827 朱德華       竊以化成之要,首重興文。而欲文教之興,則祀典之關乎文教者,尤宜恪恭以將祀事。敬惟敕封文昌帝君,臺斗文星奎垣福耀,誕英靈于七曲,開宏化于九天。我朝文治覃敷,特崇祀典,無論郡邑,咸各立廟,春秋隆享祀焉。     華來守... 碑記全文請按......