Archive for 4劃

天師洞玉皇樓記

天師洞玉皇樓記 年份:公元1792 衛道凝       壬子之冬,十月三日,予遊青城時,常道觀住持萬本圓方修玉皇樓,屬予為文以記之。按道書,漢順帝時,張道陵嘗于此置疏璃高座,誅滅鬼眾。稱第五洞天。後以功成飛升,故建此觀。而玉皇樓則始于康熙八年,欽差塞爾圖等所建,令1其再造也。... 碑記全文請按......

文昌宮碑序

文昌宮碑序 年份:公元1774 李光瓚       南平之北,距五六十里許,有廟號石龍。山明水秀、刻桷丹楹數十年于茲矣。又有石刻云:明道伊川二程夫子墓所。夫二夫子之墓,其是與否,固未敢知,而舊蹟宛然,當亦有說。鄉耆之好古者曰:此勝境也。     葺而補之,地可以靈,人可... 碑記全文請按......

天后宮放生會記

天后宮放生會記 年份:不詳 石峰       從來天施地生,品物流行,皆一元之所默運。元者,數之始,于時為春,于人為仁。繼之者善,而長乎眾善者,元也。天地之大德日生。生者,元之意也。元者,生之心也。具此生之心即仁也,體此仁者即有以長人也。長之者何?以生之者長之也。生之者何?以... 碑記全文請按......

文昌宮記

文昌宮記 年份:公元1752 何毓聰       不有興也無以昭其廢,不有廢也奚以明其興?興廢之機,由人而決,端賴君子以為之振作。     遂邑之南文昌宮,層巒聳翠,秀水瀠洄,誠士林之大觀,實發祥之盛地,自先朝拔貢鄭公方升始置基地,建設帝宮,迨本朝內翰李公仙根,嘗肄業于... 碑記全文請按......

月峰梓潼宮碑記

月峰梓潼宮碑記 年份:公元1751 李化楠       馮家嘴有山曰月峰,在羅江縣北三十里。雙巒特出,峭壁嶙峋。攝衣而上,登其巔,則河村南村之煙戶歷歷可數焉。蓋一邑文風所薈萃也。上有文昌宮,為士子瞻拜之所。創造不知何時。明末兵亂,委于灰燼。有志者議修之,不果。     ... 碑記全文請按......

文昌宮重修記

文昌宮重修記 年份:公元1741 劉彝       凡習孔孟之業者,莫不崇祀孔孟,次則祀梓潼帝君。蒸嘗俎豆,幾與孔孟並垂不朽。蓋以其司文衡之柄,而操賞罰之權也。     墊邑南郊數武,有鳳山,舊建文昌宮,廟貌巍然,後因兵燹流離,而廟亦傾廢。余登其上,流覽之餘,不勝今昔之... 碑記全文請按......

文昌宮記

文昌宮記 年份:公元1738 陳覲光       蓋聞斗魁戴筐,六星為天府離宮,而世之振興文教,作育人才者,往往即所治而為之宮。于以扶景運,煥文治。文人學士,雖樂贊襄從事于其間,而所以副乎其實,以鴻啟斯文之盛者,端非賢宰不為功。     稽遂邑文昌宮故址,在城萬壽寺左,... 碑記全文請按......

天后宮記

天后宮記 年份:公元1737 陳汝亨       后之神以險而靈也。海之中波濤洶湧,飄一踔數千里,漫瀾不見崖岸,禱之即應,叩之即在。鮫人賈客,涉大風濤,后之功也,而恃以無恐。閩浙青淮,嶺南關東,皆所式憑。而予嘗遊彭蠡,過洞庭,由震澤,渡易水,曆孟津,望三門,禹蹟之所經,龍穴之... 碑記全文請按......

水府宮記

水府宮記 年份:公元1684 夏珙       甲子秋杪,余以暇過存友人某公。話及桑麻,計收穫,以秋田為旱魃所毒,曾無遺粒。章叟咨歎,百舉俱廢。時有以修建水府祠落成請記者,余因而異之。當井裏嗷嗷,公私困竭,誰復為此?是非時絀舉贏乎?友人謂余曰:「此杜市舊祠也,故基猶存,在野集... 碑記全文請按......

五福宮殿銘

五福宮殿銘 年份:公元1630 王應熊       繇太清殿后蹬以躋,為玄帝宮。厥象範金,威慈肅穆。龕與涂嶺并峻,鼎分太和一氣已。卒酉之亂,殿毀十年不復,而今若假手於余不佞也。嘗試升虛周眺,感慨繫之。嗟乎!此景此區,非名勝秀甲耶?而委之草莽,可乎哉!凡廓以內,蕪未治者,無如西... 碑記全文請按......