Archive for 13劃

達縣城關帝廟鐘序

達縣城關帝廟鐘序 年份:公元1837 王秉介       憶自鳧氏有造,顓頊有鎔,鐘之言動,鐘之言空,由來舊矣。雖曰鎛曰鐸,異其名為鐃為鐸,殊其用而其震天地,動神祗者,固不第錫之以嘉文德,且聽之以思武臣也。     達縣武廟,建自有明。今太守恒、邑侯邰,見廟楹傾圮,協同... 碑記全文請按......

新建東嶽行祠後殿碑記

新建東嶽行祠後殿碑記 年份:公元1819 查中林       天地生物,煦之以氣,嫗之以形,故乾坤稱大父母。峙而為大,惟岱獨稱宗,明乎震為長男,天之宗子,德發揚詡,萬物在以資始而成其終。是以虞帝二月之巡,必首東嶽,而七十二君之封禪禋祀,獨加榮焉。尊之也,親之也,所以報本返始,... 碑記全文請按......

達縣城東文昌宮大鐘贊

達縣城東文昌宮大鐘贊 年份:公元1814 佚名       我聞大道,得言以明。尼山木鐸,窾坎鍧鏗。宜幽出滯,瞶覺聾驚。道衍七曲,星分二精。代天布化,助教持衡。克感克應,大叩大鳴。于寺之隅,有震其聲。繄惟鼓輔,厥以鐘名。創肇鳧氏,妙引魚鯨。龍文獅子,氣爽神清。一聲五夜,三紀六... 碑記全文請按......

新建南華宮碑文

新建南華宮碑文 年份:公元1813 王炳瀛       若夫龍岩虎嶂,鬱佳氣于靈洲;象郡羊城,壯雄圖于甌粵。珠江瓊海,彙澤人文;梅嶺樵山,鍾毓都會。闤闠輻湊,風登太史之輶;嵎島梯航,里計聖人之譯。車駖馬,馭月而來賓;嶽貢川珍,宅砥隅而奉土。得所則有年有幹,築室斯如鳥如翬。洪惟... 碑記全文請按......

遇仙樓記

遇仙樓記 年份:公元1806 淡士灝       敘郡城北師來山有郁姑台,蜀志載楊真君遇鬱姑仙于此。邑乘載姑台峙斗,為師來山八景之一。至真君也,郁姑也,別無所考。如何而遇,事亦不詳。     余于嘉慶六年領郡蒞任,八年重九日,始登此山,訪所謂鬱姑台者,乃真武宮後之餘址。... 碑記全文請按......

遊青城山記

遊青城山記 年份:公元1792 衛道凝       自灌縣出南門,渡沱江,迤而南,復渡岷江,二十余里,乃西折,傍山行數里,至青城穀口。盤折而入,數百步,抵長生觀,即李雄國師范長生隱居處也。觀已毀,惟石礎如箕,行列尚可數。觀西山中,有石筍一,高十餘丈,秀削天成。再上乃陟山岡,谷... 碑記全文請按......

新建紫雲宮記

新建紫雲宮記 年份:公元1786 李元模       自犍城西十五里,有叉魚子,每至冬春水落,灘險異常,商賈皆登岸陸行,待于上流,此待舟亭之所由築也。     往者邑侯張公念故址窄狹,欲拓地創修,方經始,而張公擢任去邑。邑侯姚公來視邑事,每于政治之暇,沿灘而睹石勢之嵯峨... 碑記全文請按......

新修五顯廟記

新修五顯廟記 年份:公元1764 鄒大英       邑東界盤龍河,山脈蜿蜒,水泉屈曲,真若有盤龍形勢,嘉名之錫有自來矣。     左側一區,中有古基,然荒址僅存。癸未秋,會首領鄉眾修建五顯廟。越甲申冬,諸工告竣,廟貌巍峨,神威凜烈,乞余作文記之。     嗚呼,... 碑記全文請按......

新建文昌宮碑記

新建文昌宮碑記 年份:公元1752 李化楠       文昌之宿,在奎璧之次,主文柄。而帝君之尊配武曲,厥祀遍天下,于吾蜀尤謹。蓋靈異之蹟,明而為人,幽而為神,切近昭著,俱可徵信者,莫茲土若也。     羅江距梓潼不出二百里,以實沉主參、台駘主汾之義例之,則山川星辰,民... 碑記全文請按......

募修文昌閣前殿序

募修文昌閣前殿序 年份:公元1743 侯國棟       治城之西隅有文昌宮,龍脈蜿蜒,實為州之勝地。左介南軒書院,右臨房湖。湖,唐宰相房琯鑿。時共李杜諸人泛舟賦詩飲酒,因以名焉。遙望東山,層巒疊{079},高出雲霄。每秋夏之間,波光蕩漾,上下一色,峰拱文筆,環翠鋪錦,千崖拖... 碑記全文請按......