Archive for 11劃

梓潼宮記

梓潼宮記 年份:公元1747 寧坤道       舊址不知設自何代,創自何人。碑碣拋江,失其所自。意者與南禪寺建設于唐同其時乎?康熙三十年,有明經王子{081}、耆老謝子明高,為羽士王君道元引誘募化,各奉土田,永供焚獻。斯則訪之父老,睹之遺約,而有足據者。至于重建宮殿,裝雕帝... 碑記全文請按......

重修關帝城隍兩廟碑記

重修關帝城隍兩廟碑記 年份:公元1707 董衡       彭邑舊有關帝、城隍祠像,自劫火後,垂今四十年餘。歷任邑侯迫于簿書,未能改作。是以祠宇久廢,禋祀終虛,民社之謂何所?以妥神者安在?     丙戌季冬,今侯陶公出宰是邑。越二日,首詣學宮,次謁各廟,成禮畢,縱觀兩祠... 碑記全文請按......

培修東岳廟記

培修東岳廟記 年份:不詳 夏珙       禮曰:「有其舉之,莫敢廢也」。夫舉其所當舉則舉之為當,而不可聽其廢矣,况於崇祀之大者乎?邑之有東岳廟,舊在城內南隅。明成化間,以其地隘卑濕,且淺陋不堪,移而建於西關郊外,去城里許,勢處幾江之左右肩,為邑上游。邑多山,岡陵重疊,而此獨... 碑記全文請按......

清元真君祠碑

清元真君祠碑 年份:公元1569 馳公道       真人,帝堯之苗裔,辟穀引年,行遁於黎、雅、犍、嶲之間,古隆時或游焉。陶穴陰森,起臥經歲後,以投老不在是矣。有孫史紱來長此土,訪而得之,刻其遺像,勒以贊詞,示垂不朽。第兵燹相仍,勝顏難再,其為土餂苔剝者宜也。宏治中,王夫子因... 碑記全文請按......

張神仙祠堂記

張神仙祠堂記 年份:不詳 蔣夔       大明永樂十五年丁酉春正月,上清道士臣吳伯理,欽奉太宗文皇帝玉音,香暨御書入蜀之鶴鳴山天谷洞,結壇誦經,祈告山靈,迎請真仙張三丰先生。所冀惠然降臨,以副拳拳迎慕之懷云。是年夏四月始至茲山。十八年庚子秋,乃於延祥觀後四十餘舉武林木岑寂之... 碑記全文請按......

張丰仙像贊

張丰仙像贊 年份:公元1391 朱椿       若有人兮,出世匪常。曩自中土,移居朔方。奇骨森立,美髯戟張。距重陽兮未遠,步虛靖之遺芳。飄飄乎神仙之氣,皎皎乎冰雪之腸。爰尋師而問道,歲月亦云其遑遑;既受訣於散聖,復續派於瓜王。全一真之妙理,契未判之純陽。南游閩楚,東略扶桑。... 碑記全文請按......

許旌陽祠堂記

許旌陽祠堂記 年份:不詳 虞集       吾蜀之為土,在地勢西南而尊高,山川神靈,多古仙人遺迹,非必皆詭異荒唐之說。達高深之源,據精氣之會,以出變化而佐生成,功用通乎古今,惠澤遍乎邦域。是故迹有顯異,事有沿革,歷千秋百歲而不能忘者,非偶然也。若文昌開運化於梓潼,道陵鑿咸泉於... 碑記全文請按......

敕賜玄教宗傳之碑

敕賜玄教宗傳之碑 年份:公元1344 虞集   集賢修撰承事郎臣虞集奉敕撰 翰林學士承旨榮祿大夫知制誥兼修國史臣趙孟頫奉敕書並篆額       延祐六年四月廿五日,開府儀同三司、上卿、輔教贊化保運玄教大宗師、知集賢院事、領諸路道教事臣留孫言:欽惟聖... 碑記全文請按......

敕賜興修天慶觀記

敕賜興修天慶觀記 年份:公元1219 王烈       恭惟祖宗仁覆天下,克享天心,文教四敷,神道熙和,視漢唐有加焉。     逮於祥符初,治化隆洽,乃詔天下郡國,咸築道觀,錫號天慶。五年又詔,即觀創殿,嚴奉歷祖像,陳設有儀,朝謁有式。視周制天下邑立社稷祠,唐命州祀老子... 碑記全文請按......

淑明皇后造像記

淑明皇后造像記 年份:公元1153 林□意       昌州大足縣若子鄉□里,故城垣□居隹奉□弟子,林□意為年前妻室羅氏一娘,□□□氣疾,眼目不安,遂發誠心,就雲從岩鐫造淑明皇后,求為供養,自啓願後,果蒙聖像造□去年壽年辰,達福祿增添,常願安樂。時以癸酉紹興二十三年三月二日工... 碑記全文請按......