Archive for 四川

東興場培修河神祠記

東興場培修河神祠記 年份:公元1910 佚名       犍東有山曰黃旗,矗立江邊,延寰五里,其下枉尸沱,乾嘉間,邑侯歸安沈公念茲,宛平呂公朝恩,金華王公夢庚,各分鶴俸,購置義塚,雇募船隻,以為打撈浮屍、安葬骷髏計。餘款則交典生息,擇紳耆、鹽巡中之殷實老成者綜理之,并于山腰建... 碑記全文請按......

堰功祠磬銘

堰功祠磬銘[1] 年份:公元1909 駱永安       歷朝興衰常有。清乾隆初年2,道師王公來通重建各殿廊及祈嗣宮;栽蓄通山杉柏、香楠、白蠟等樹;置焚獻田三百餘畝。後將廟事交師祖張公來翕,相繼傳宗衍派3,公又置焚田三百餘畝,代代相傳。至宣統元年,勸業道憲來灌勘堰,詣廟面諭道... 碑記全文請按......

常道觀包大煉師碑誌

常道觀包大煉師碑誌 年份:公元1910 李善濟       余寄居青城之明年春,雪初融,閒遊遇仙岩,占望紫氣,見石蓮花燈三座,仿佛若有光。或告余曰:此常道觀包大煉師佳城也。師號震陽,安岳人,于光緒龍馭之年始羽化。余不覺肅然起敬,細詢遺蹤,又罕能道其詳。意者千歲厭世去,而上仙包... 碑記全文請按......

圓明宮碑

圓明宮碑 年份:不詳 佚名       青城夙稱仙境。先為一片榛莽,經張陵、范寂、呂純陽輩探得,輒于峰巒勝處創立茅棚,為修真養性計。功成去後,衍其派者遂就以修寺院而居。其徒各著名勝,志載三十六庵者也。圓明宮踞上清下游,于諸庵為幽秀,純陽子遺洞存焉。其承繼精祥,兵燹以還渺難稽矣... 碑記全文請按......

東嶽廟建佛殿並新祀奎星記

東嶽廟建佛殿並新祀奎星記 年份:不詳 鄧昶       流丹聳翠,宿霧棲雲,巋然桀然,挺峙于綿北四里者,則泰山嶽神之行宮也。地接生方,門迎旺氣,山橫前後,水繞東西。耀青帝之靈威,作蒼生之保障。焚香薦果,擊鼓吹□。靈附景從,悠矣久矣。     殿之前楹,舊有層樓,供佛于上... 碑記全文請按......

何真人青雲墓碑

何真人青雲墓碑 年份:公元1908 高益       天下事不有其因,無由得果,不觀其果,罔識夫因。如何上人青雲者,其因與果殆有數焉。上人幼籍資州,壯貿鄰屬,作布販于安德鎮者數年。惟不屑市儈為伍,故光緒初,攜百金而投奔于本廟肖先住持膝下,道派元清,頗勤執事。奈魔障未了,倏患瘋... 碑記全文請按......

青城山金華宮記

青城山金華宮記 年份:公元1906 徐昱       歲在丙午,立秋日甲申,偕高君節庵出灌治西城,過繩橋,由玉堂場詣回龍庵宿。庵倚石定江而建,道士傅立三頗加開拓,幽靜可喜。     明日入山詣上皇觀,相傳明皇幸蜀,鑄真容于此,故名。然觀不自唐始也。是夜大雨。侵晨,山霧彌... 碑記全文請按......

大竹河川主神農藥王三聖廟碑序

大竹河川主神農藥王三聖廟碑序 年份:公元1902 賴嵩山       人生不能無養,無養則饑,養之而失其養,則又病。造物亦無如此,何也?所賴有開物成務,智創巧述之人,維持調護于其間。斯天心順而民命立。吾鄉川主廟者,鄉之人狃于傳聞,誤以為出自楊氏二郎名戩者,不知其實為李氏也。考... 碑記全文請按......

竹峪關三聖閣序

竹峪關三聖閣序 年份:公元1901 蒲志先       竹峪關舊有財神樓,無龍王廟,歷年雨水愆期,祈禱有應。士民欲構龍王廟以妥神庥,苦無基址,眾議財神樓居鎮之中,當水之口,基址極佳,而樓僅一層,狹隘卑小,不足以壯觀瞻。且年已久遠,勢將傾頹,不若因而新之,易小而大,易一而三,不... 碑記全文請按......

萬壽宮記

萬壽宮記 年份:公元1901 丁元愷       癸巳,余以部銓來丹,踐廣文席權篆,後退食,暇輒尋佛地作遊憩想,而皆無完繕者,詢之,前同寅則曰:兵燹後,不復舊夥矣。藍逆之變毀于賊,靡有  孑遺。去亂數十年,雖漸次規復,而凋敝之餘,承以瘠弱,其觀成恒難,邑人隱傷之,任斯土者,猶... 碑記全文請按......